Tehnologia Construcţiilor

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

       Tehnologia construcţiilor reprezintă prin sine un complex de procese realizate în succesiune in timp şi spaţiu cu utilizarea materialelor de construcţie, semifabricatelor şi construcţiilor cu scopul transformării lor în producţie de construcţie gata: clădiri şi complexe de clădiri. In baza proceselor de construcţie se află întotdeauna procesele fizice, chimice şi fizico-chimice.
       Sub executarea clădirilor şi edificiilor noi se înţelege realizarea lor pe şantiere noi, în condiţii climaterice şi geologice noi după proiectul adoptat în ordinea respectivă.
Sub reconstrucţia clădirilor se înţelege remodificarea parţiala sau totală a obiectelor existente cu modificarea sau schimbarea utilajului tehnologic ce duce la majorarea coeficienţilor tehnico-economici şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.
      Procesele de modificare tehnologică şi tehnică a întreprinderilor existente constau de obicei în schimbarea fundaţiilor pentru instalarea utilajelor tehnologice noi, consolidarea construcţiilor, modernizarea

Continue Reading

PrintEmail

AutoCAD and how we eat it…

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

cad     The first meeting with AutoCAD begins when the student gets stack in his room with poor lighting having to produce a bunch of drawing for the next week.    

      It comes with a feeling of anger and protest against old fashion.     

    The first some lines are quite bizarre and the feeling is that they do not listen (when drawing in 3d space) but a few more steps and our student switches to a 2d model layout where lines suddenly get their position.   

      A major finding for him is the f8 button which by default makes all the lines perfectly straight –wow, there is no need in a ruler!      

      That is good, but how does our student make the lines connect to each other – moving them around he accidently finds out a big button f5 which, once pressed, offers to his choice a wonderful set of triangles, rectangles, hourglasses and circles that are smart enough to predict his thoughts !!! That is the snap button, yeah, we used to love Snap ;) this alone makes all this week so full of free time but this is nothing now, he got THIS! A great toolkit that works in a dark room and is easy to operate in the night, when all the mates with all the noise are gone sleeping, with a light relaxing music in headphones it becomes

Continue Reading

PrintEmail

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ (Eurocoduri)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

        Cu toţii cred că ştim ca 30 ianuarie 2010 reprezintă data limită stabilită de către CEN pentru anularea tuturor standardelor naţionale conflictuale cu eurocodurile de către fiecare ţară membră CEN     

       Având în vedere Recomandarea Comisiei Europene din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european: Eurocodurile şi anexele naţionale, aprobate ca standarde naţionale, se utilizează ca documente normative de referinţă în reglementările tehnice în construcţii. Majoritatea ţărilor membre CEN, în perioada 2005-2010 au revizuit fondul naţional de reglementări tehnice în construcţii pentru asigurarea prevederilor Comisiei Europene. În perioada de implementare a eurocodurilor acestea pot fi utilizate dacă tratează aspecte pentru care nu există alte prevederi naţionale.

      Istoricul programului de eurocoduri:

      În 1975, Comisia Comunităţii Europene decide, în baza articolului 95 al Tratatului, un program de acţiune în domeniul construcţiilor. Obiectivul programului este de a elimina obstacolele în calea comerţului şi

Continue Reading

PrintEmail

CAD/CAE/CAM/FEM - semnificaţia termenilor:

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ansys - AEC = architecture, engineering, construction > arhitectura, inginerie, construcţii;

 

- AI = IA = artificial intelligence > intelegenţa artificială [ştiinţa si tehnologia realizării unor dispozitive inteligente (in special, a crearii unor programe de calculator inteligente), care sa fie capabile sa inteleaga si sa interpreteze inteligenta umana];

 

- FEA = finite element analysis > analiza cu element finit (instrument de lucru puternic si rapid ce consta in crerea, sustinerea, dezvoltarea, modelarea, rezolvarea si furnizarea soluţiilor pentru diversele si complexele probleme din domeniile inginereşti);

 

- FEM = finite element method > metoda elementelor finite [metoda numerica de determinare a soluţiilor aproximative a ecuaţiilor cu derivate parţiale (metoda necesita discretizarea

Continue Reading

PrintEmail

Careva noţiuni despre schemele de calcul şi problemele care apar la alegerea lor

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

deplasarile pe verticala care apar in sol

Prin idealizarea, abstractizarea, modelarea structurii reale a construcţiei (structurii de rezistenţă) se obţine schema de calcul a construcţiei sau modelul ei matematic.

Selectarea schemei de calcul în mod esenţial se bazează pe procedee , care se supun greu formalizării cum ar fi experienţa şi intuiţia inginerească. Alegerea schemei de calcul într-o oarecare măsură continuă să rămână o artă inginerească.

În procesul de selectare a schemei de calcul pot fi evidenţiate trei etape principale:idealizarea materialului construcţiilor, idealizarea geometriei elementelor componente şi a îmbinărilor între ele, idealizarea sarcinilor externe şi a modului de aplicarea a acestora.

În mecanica solidelor deformabile, prin urmare şi în mecanica structurilor, proprietăţile materialului sânt caracterizate de reacţiunea lui la solicitările externe. Această reacţiune se prezintă sub forma unei dependenţe funcţionale intre tensiuni si deformaţii sau intre eforturi si deplasări. Relaţia direct proporţională între tensiuni şi deformaţii (legea lui Hooke) este unul din cele mai răspândite modele aplicate la rezolvarea problemelor mecanicii structurilor. Dacă materialul se descrie prin legea lui Hooke pentru structura dată, atunci el se numeşte fizic liniar. Evident că legea lui Hooke este valabilă doar până la un anumit nivel de dezvoltarea a stării de tensiune si deformaţie şi odată cu apariţia deformaţiilor plastice, dependenţele liniare sânt schimbate cu dependenţe mai complicate, fizic neliniare. 

O altă etapă esenţiala la selectarea schemei de calcul constă în idealizarea geometrică a structurii. Construcţiile reale sânt spaţiale (tridimensionale). Dacă se ţine cont de raportul dintre dimensiunile elementelor structurii, atunci pot fi aplicate ipoteze, care permit simplificarea problemei. 

Un grup considerabil de construcţii este alcătuit din structurile spaţiale formate din elemente cu pereţi subţiri, care se numesc placi şi învelişuri. Proprietatea geometrică caracteristică a acestor elemente este că o dimensiune – grosimea – este mult mai mică în raport cu celelalte două dimensiuni. Pentru astfel de construcţii, pe baza unor ipoteze teoretic şi experimental fundamentate, este posibil de redus problema la două dimensiuni, referind toate funcţiile la suprafaţa medie curbilinie pentru învelişuri şi plană pentru plăci. 

O răspândire destul de largă o au construcţiile alcătuite din elemente, care au lungimea mult mai mare decât dimensiunile secţiunii transversale. Aceste elemente se numesc grinzi, bare. Folosind ipoteza secţiunilor plane introdusă în cursul de rezistenţa materialelor, toţi factorii cercetaţi (eforturi, tensiuni, deplasări, deformaţii) pot fi referiţi la axa barei şi problema de calcul se reduce la determinare unor funcţii, care depind de o singură variabilă. Modelul structurii din bare este aplicat la calculul carcaselor de clădiri industriale şi civile, pilonilor reţelelor electrice, unor construcţii de poduri. Prin construcţiile spaţiale cu pereţi subţiri se modelează planşeele, rezervoarele, elementele navelor maritime si aeriene. Bazele construcţiilor, zidurilor de sprijin, construcţiile fundaţiilor sunt considerate corpuri solide deformabile spaţiale. Cel mai întâlnite modele ale

Continue Reading

PrintEmail