CAD/CAE/CAM/FEM - semnificaţia termenilor:

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ansys - AEC = architecture, engineering, construction > arhitectura, inginerie, construcţii;

 

- AI = IA = artificial intelligence > intelegenţa artificială [ştiinţa si tehnologia realizării unor dispozitive inteligente (in special, a crearii unor programe de calculator inteligente), care sa fie capabile sa inteleaga si sa interpreteze inteligenta umana];

 

- FEA = finite element analysis > analiza cu element finit (instrument de lucru puternic si rapid ce consta in crerea, sustinerea, dezvoltarea, modelarea, rezolvarea si furnizarea soluţiilor pentru diversele si complexele probleme din domeniile inginereşti);

 

- FEM = finite element method > metoda elementelor finite [metoda numerica de determinare a soluţiilor aproximative a ecuaţiilor cu derivate parţiale (metoda necesita discretizarea

 domeniului in subregiuni, sau celule)];

 

- CAD = computer aided design > proiectarea asistata de calculator [este reprezentata de acele instrumente, aplicatii, programe de calculator, care ajuta proiectanţii (ingineri, arhitecţi, etc.) in activităţile specifice domeniului];

 

- CAE = computer aided engineering > ingineria asistata de calculator (utilizarea tehnologiei informaţiei pentru sprijinirea inginerilor in realizarea analizelor, simulărilor, proiectării, producţiei, planificării, diagnozei si remedierilor necesare desfasurarii activitatilor acestora);

 

- CAM = computer aided manufacturing > proces de producţie asistat de calculator (utilizarea calculatoarelor in scopul organizarii, administrarii si supravegherii proceselor de producţie din zona industriala);


- BIM = building information modeling > modelarea informaţionala a clădirii (desemnează geometria clădirii, relaţiile spaţiale, informaţiile geografice, cantităţile si proprietăţile acesteia);

PrintEmail